Yönetim

Yönetim

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
Dekan

Doç. Dr. Ahmet EKŞİ
Dekan Yardımcısı (Eğitim-Öğretim)

Dr. Öğr. Üyesi Metin PAY
Dekan Yardımcısı (Mali-İdari)

İlhan COŞKUN
Fakülte Sekreteri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors