TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


HAKKIMIZDA

Bakanlar Kurulu’nun 08/07/2013 tarihli kararı ile kurulan ve 2015-2016 güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan İlahiyat Fakültemizin Temel İslam Bilimleri Bölümü; Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm ve İtikadi İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Arap Dili ve Belagati alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.

İlahiyat Fakültesinin en temel araştırma alanlarını kapsayan bölümümüzün işlevi; bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirerek mensup olacakları kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitimden maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlamaktır. Bu suretle öğrenciler eğitimleri süresi boyunca İslâm’ın ana konularını içeren on dört asırlık birikimi ilmî yönden tevarüs ederek gelecek nesilleri yetiştirme ve güncel sorunlarla yüzleşebilme potansiyeline erişim imkânı bulmaktadır.

MİSYON

Bölümümüz; Temel İslam Bilimlerinin tarihini, metodolojisini, kavramlarını, problemlerini, literatürünü ve önemli temsilcilerini içeren bir eğitim programını öğrencilerine sunmayı hedeflemektedir. Bölümümüzün alanında yetkin hocaları tarafından hazırlanan ders planları ve kazanımları, öğrencilerin de yükümlülüklerini yerine getirdikleri müddetçe hedeflediğimiz ilmî seviyeyi yakalamaya kabildir.

VİZYON

Temel İslam Bilimleri Bölümü olarak ana vizyonumuz gelenek ile gelecek arasında köprü kurabilen, güncel meselelere vâkıf, eğitim metotlarını hakkıyla bilen ve hayatlarının her alanında edindikleri değerlerin bilincinde olan eğitimci/akademisyen/vatandaş yetiştirmektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek adına halihazırdaki lisans ve yüksek lisans programı öğrencilerini en yetkin düzeyde mezun etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca lisansüstü eğitimin en yüksek seviyesi olan doktora programını da en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz.

STRATEJİK HEDEFLER

  • İslâmî değerler ve akademik etik bilincini yerleştirmek
  • Köklerini bilen ve geleceği imar eden bireyler yetiştirmek
  • Ulusal ve uluslararası projeleri desteklemek ve ortak olmak
  • Modern sorunlara pratik ve en doğru çözümler üretebilmek
  • Başarılı öğrencileri madden ve manen teşvik etmek


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors