Haberler

DOÇ. DR. ABDULKADİR MACİT HOCAMIZIN İSLAM TARİHÇİLİĞİNİN YENİ SİMASI MUHAMMED HAMİDULLAH ADLI ESERİ ÇIKTI


Fakültemiz İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Macit’in İslam Tarihçiliğinin Yeni Siması: Muhammed Hamidullah adlı eseri Beyan Yayınları’ndan çıktı.

Kitap; giriş, altı bölüm, sonuç, kronoloji, kaynakça ve dizinden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde Hamîdullah’ın bir tarihçi olarak hayat gayesi, ikinci bölümünde Hamîdullah’ın bir İslam tarihçisi olarak ayırt edici özellikleri, üçüncü bölümünde Hamîdullah’ın İslam tarihi anlayışı, dördüncü bölümünde Hamîdullah’ın İslam tarihyazıcılığı yöntemi, beşinci bölümünde Hamîdullah’ın İslam tarihine dair kaynak anlayışı, kaynakları ve İslam tarihine dair eserleri, altıncı ve son bölümünde ise Hamîdullah’ın siyer yazıcılığı ele alınmıştır.

Bu değerli eserinden dolayı Doç. Dr. Abdulkadir Macit’i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors