Haberler

Hacı Ahmet Hilmi Efendi Fakültemizde Anıldı


HACI AHMET HİLMİ EFENDİ FAKÜLTEMİZDE ANILDI

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bulunduğu şehre değer katan önemli şahsiyetleri tanıma ve tanıtma gayesiyle, Osmanlı'nın son döneminde hayatının belli bir dönemini İzmit'te geçirmiş ve bu şehirde etkisi halen devam eden bir Osmanlı âlimi, müderrisi ve sûfisi Hacı Ahmed Hilmi Efendi'yi (ö. 1916) anma temalı bir konferansa ev sahipliği yaptı. 17 Aralık 2018 Pazartesi günü Fakülte Dekanlığı ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Kulübü'nün organizesinde, 08 Aralık 1916'daki vefatından 102 yıl sonra Kocaeli'nin bir değeri olan Ahmed Hilmi Efendi, torunu Av. Hacı Nuran Kortel hanımefendinin sıcak ve etkileyici anlatımı ve konunun uzmanı İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Necdet Yılmaz'ın bilgilendirici ve ilgi çekici sunumuyla gerçekleştirilen konferans öğrencilerin yakın ilgisiyle dikkatle takip edildi. Zamanında Kocaeli'nin tanınmış avukatlarından olan Nuran Kortel hanımefendi, dedesi Ahmed Hilmi Efendi'ye dair aile büyüklerinden duyduğu bilgi ve anıları dinleyicilerle paylaştı.

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî hazretlerinin İzmit halifesi olan Ahmed Hilmi Efendi aynı zamanda bir müderris olup zahirî ve batınî ilimleri kendisinde toplayan ve zü’l-cenâheyn (ki kanatlı) şeklinde tabir olunan bir zâttır. Hayatı Osmanlı’nın çalkantılı döneminin izlerini taşımıştır. Geriye bıraktığı kitaplarını, el yazma eserleri ve birtakım evrakları içeren kütüphanesi Necdet Yılmaz bey ve ekibince elden geçirilmiş ve bir kataloğu hazırlanmıştır. Bu bağlamda konferansta bu dokümanların görüntülerini içeren ve üzerine yapılan ilmî inceleme ve değerlendirmelerin yer aldığı bir kitabın çok yakın bir zamanda neşredileceği müjdesi de Necdet Bey tarafından verilmiştir. Konferansın sonunda Ahmed Hilmi Efendi’nin kütüphanesinde yer alan kitapların ait olduğu şehirde yani Kocaeli'de özenle muhafaza edilerek araştırmacıların ilgi ve mütalaalarına sunulmasının gerekliliğine dikkat çekilmiş, bu noktada İlahiyat Fakültesi’nin doğru bir adres olacağına vurgu yapılmıştır.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors