Haberler

Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz Tübingen’de Sempozyuma katıldı.


Fakültemiz Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kadir Gömbeyaz Almanya’nın Tübingen şehrinde, 1477 yılında kurulan Eberhard Karls Universitat Tübingen evsahipliğinde düzenlenen 11th International Conference on Ibadi Studies 2021 başlıklı sempozyumda Türkiye’den katılan tek katılımcı olarak “Ibadism in the Eastern Hanafite-Maturidite Firaq Tradition [Doğu Hanefî-Maturîdî Fırak Geleneği’nde İbâdîlik]” başlıklı bildirisini sundu.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors