Haberler

ONLİNE OKUMA GRUPLARI VE SEMİNERLER BAŞLADI


Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kocaeli İlahiyat Eğitim ve Araştırma Derneği iş birliğinde öğrencilerimizin gerek akademik gerekse kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen "Yüksek Lisansa Hazırlık Okumaları", "Klasik Metin Okumaları", "Klasik Arapça Seminerleri" ve "Kişisel Gelişim Seminerleri" 2022-2023 bahar döneminde online olarak başladı.


KLASİK METİN OKUMALARI

EL-İHTİYAR OKUMALARI : Doç. Dr. Hüseyin OKUR (Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

EDEBİ METİN OKUMALARI : Doç. Dr. Ali CANÇELİK (İslam tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı)

SİYER OKUMALARI : Doç. Dr. Bahattin TURGUT (İslam tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

MUHTASARU'L-KUDURİ OKUMALARI : Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman BULUT (Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

EL-FIKHU'L-EKBER OKUMALARI (İLAHİYAT PR.) : Arş. Gör. Ali SATILMIŞ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

EDEBİYAT, BELAGAT VE ŞİİR OKUMALARI : Arş. Gör. Ahmet ŞANVERDİ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

CAMİ'U'T-TİRMİZİ OKUMALARI : Arş. Gör. Oğuzhan YILDIZ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

ET-TA'ARRUF OKUMALARI : Arş. Gör. Dr. Ali İhsan KILIÇ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

EL-FIKHU'L-EKBER OKUMALARI (İLİTAM PR.) : Arş. Gör. Ali SATILMIŞ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)


KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ

PREZİ SEMİNERLERİ : Arş. Gör. Ali SATILMIŞ (Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

MENDELEY SEMİNERLERİ : Arş. Gör. Ahmet Faruk YOLCU (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ : Doç. Dr. Muhammet Fatih GENÇ (Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

ZOTERO SEMİNERLERİ : Arş. Gör. Ahmet Faruk YOLCU (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)


YÜKSEK LİSANSA HAZIRLIK OKUMALARI

FELSEFEYE GİRİŞ OKUMALARI : Dr. Öğr. Üyesi Metin PAY (Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

FIKIH OKUMALARI : Arş. Gör. Ahmet Faruk GÖKSÜN (Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

İSLAM DÜŞÜNCESİ OKUMALARI : Arş. Gör. Ahmet Faruk YOLCU (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

İSLAM TARİHİ OKUMALARI : Arş. Gör. Kazım Berkay ÖZKARDAŞ (İslam tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)


KLASİK ARAPÇA SEMİNERLERİ

KLASİK ARAPÇA SEMİNERLERİ (Nahiv-Avamil) : Arş. Gör. Ahmet Faruk YOLCU (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors