Haberler

DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH ULUGÖL HOCAMIZIN AÇIKLAMALI İSİM VE FİİL ÇEKİMİ ADLI KİTABI ÇIKTI


Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih ULUGÖL hocamızın birçok ilim ehlinin tedkikinden geçerek baskıya giren ve kısa sürede çıkacak olan kitabın Sarf ilmiyle ilgilenen arkadaşlara son derece önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.
Kitabın Bazı Özellikleri
1. Çalışmanın ana kaynakları büyük çoğunlukla klasik kaynaklardır.
2. Verilen her kuralın kaynağı belirtilmiştir. Böylece okuyucuya ana kaynağa müracaat etme imkânı sunulmuştur.
3. Kelime üzerinde icra edilen i’lâl, ibdâl ve idgâma dair bütün işlemler kurallaştırılarak verilmiştir.
4. Değişimin, aynı sonuca götürmekle birlikte farklı yollar/kurallar kullanılarak yapılması durumunda en kapsayıcı olan kural tercih edilmiştir. Bununla birlikte farklı kuralların varlığına da dipnotlarla değinilmiştir.
5. Her kurala numara verilmiştir. Kelime çekimlerinde meydana gelen değişikliklerin hangi kurala göre meydana geldiği bu numaralara atıf yapılarak açıklanmıştır.
6. Verilen her kuraldan sonra kuralın icra edildiği kelime örnekleri verilmiştir.
7. Örneklerde, önce kelimenin aslı verilmiş, daha sonra sırasıyla yapılan bütün işlemler aşama aşama anlatılarak kelimenin son hali gösterilmiştir.
8. Uygulaması verilen örneklerle ilk bakışta aynı görünen faklı kelimelere değinilmiş ve bu kelimelerin ilgili kurala uymadığı yönlerine dikkat çekilmiştir.
9. Her kural ve örneğinin anlatımından sonra, aynı kuralın uygulandığı farklı kelime örnekleri tablo şeklinde verilmiştir.
10. Kitabın çekimler kısmına geçmeden önce “Faydalı Bilgiler” başlığı altında kelime türlerine dair sıkça karşılaşılan önemli bazı hususlar ele alınmıştır.
11. Çekimler kısmında sahih ve mu’tell kısmın her türünden mücerred ve mezîd olarak 105 kelimenin çekimi yapılmıştır.
12. Kelime çekimlerinde Emsile kitabının tertibine (mazi, muzari, masdar, ism-i fâil…) riayet edilmiştir.
13. Çekimlerin hepsinde müstakil başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.
14. Kendisinde değişiklik meydana gelen her kelime dipnotlarla aşama aşama açıklanmıştır.
Değerli hocamızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors