Haberler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ekşi “Dünden Bugüne Engellilik” sempozyumuna katıldı.


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ekşi “Dünden Bugüne Engellilik” sempozyumuna katıldı.

Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ekşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 15.11.2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenlediği “Dünden Bugüne Engellilik” konulu sempozyuma katıldı. Sempozyuma bir bildiri ile katılan Dr. Öğr. Üyesi Ekşi şu ifadelere yer verdi. “Yaratılanların en şereflisi olan ve yaratıcı tarafından “halife” ismiyle taltif edilen insanın Allah katındaki değeri, iman, salih amel, takva ve güzel ahlak gibi değerler nispetindedir. Çünkü Allah insanları bu yönleriyle değerlendirmektedir. Onların fizik yapılarına, renklerine, ırklarına, cinsiyetlerine, sağlam veya engelli oluşlarına bakmamaktadır. Nitekim Hz. Peygamber de “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” hadisiyle bu duruma işaret etmiştir. Bu nedenle engellilik hali, insanın temel fonksiyonları açısından eksiklik olsa da insanî yönden bir kusur değildir. Bu nedenle İslam dini engelliliği bir kusur ve eksiklik saymamış tam aksine diğer insanlar gibi onları da ilahi hitaba muhatap kılmıştır. Hz. Peygamber’in uygulamalarında da görüldüğü gibi engelli insanlar engel durumları dikkate alınarak hayatın içine dahil edilmiştir.”


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors