Haberler

ARŞ. GÖR. DR. ABDULMUİD AYKUL HOCAMIZIN ESERİ ÇIKTI


Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Ar. Gör. Dr. Abdulmuid Aykul’un, “İslam Ceza Hukukunda Tazir” adlı eseri çıktı.

Çalışma, İslam ceza hukukunda siyâsi erke tevdi edilmiş cezaların teorisini ele almaktadır. Tazir suç ve cezaları, yapısı itibariyle değişebilir nitelikte olduğundan, had ve kısâs cezalarına nispetle İslam ceza hukukunun dinamik tarafını teşkil eder. Bu itibarla bu cezalar zamana ve coğrafyaya göre değişim gösterir. 

Temelde üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, tazirin mahiyeti ele alınmış, tazir ile had arasındaki farklara ve tazir suçu ihdas edilirken ve cezası verilirken dayanılan kaynaklara değinilmiştir. İkinci bölüm bir tazir suç teorisi oluşturmayı hedeflerken son bölüm tazir cezaları ve bilhassa üzerinde tartışmaların çokça cereyan ettiği siyaset cezalarının, doktrindeki yerini açıklamayı hedefler.  

Bu değerli eserinden dolayı Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Ar. Gör. Dr. Abdulmuid Aykul’u tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors