Haberler

KYK Arızlı Erkek Öğrenci Yurdunda sunum yapıldı


KYK Arızlı Erkek Öğrenci Yurdunda sunum yapıldı

Fakültemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Cançelik, KYK Arızlı Erkek Öğrenci Yurdunda Safahat’ın Hakk’ın Sesleri bölümünden ümitsizliği, cehaleti ve ümidi ele alan üç şiirle bir sunum gerçekleştirdi. Akif’in karamsarlığı ve cehaleti nasıl gördüğünü etkileyici tasvirlerle ortaya koymuştur. Ümide sarılmanın ise boş bir hayal ile olmayacağını hem fikirde hem gönülde hem de harekette daima gayret göstermekle olabileceğini anlattı. Gençlerin sorularıyla biten konferansta bütün olumsuzlara rağmen Akif’in dilinden gençlerin kendi sorumlukluları üzerine duruldu.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors