KOU
İlahiyat Fakültesi

Hakkımızda > Misyon&Vizyon

 

MİSYON

 

İslâm dini temel kaynaklarından öğrenen, ilahiyat alanı için gerekli temel bilgilere sahip, dini ve kültürel mirası özümseyerek yeniliğe ve gelişmeye açık olan, bilimsel etik ilkeleri benimsemiş, kendini sürekli yenileyebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve çözüm üreten, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek, mesleki açıdan yetkin, milli ve manevi değerlere bağlı ilahiyatçılar yetiştirmektir.

 

VİZYON

 

İlahiyat alanında eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle öncü olarak ilk sıralarda tercih edilen, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

 

- Akademik özgürlük ve eleştirel düşünce

- Bilimsel etik kurallara bağlılık

- Temel hak ve özgürlüklere saygı

- Milli, dini, ahlaki ve tarihi değerlere bağlılık

- Çözüm odaklı işleyiş

- Güvenilirlik ve liyakat

- Ahlaki erdemlere sahip olma

- Takım çalışmasına dayalı işbirliği

- Yeniliğe ve gelişime açık olma

- Farklılıklara saygılı olmaWeb Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr