KOU
İlahiyat Fakültesi

Hakkımızda > Misyon&Vizyon

 

MİSYON

 

İslâm dininin temel kaynaklarını ve İslâm medeniyetinin sürekliliği içerisinde verilmiş eserleri, kendi geleneğinin imkânları içerisinde yorumlayan ve bugüne taşıyan; İlim-hikmet-irfan geleneğini üstlenmiş ve sürdürmüş Osmanlı ulemasının tecrübelerini, ilmî faaliyetlerinde kendisinden istifade edilecek bir menba olarak keşfeden ve hususî bir konuma yerleştiren; Batı’nın felsefî tecrübesi ve yaşadığı teolojik tartışmaları, orijinal metinlerinden tanıyan ve takip eden; tavizsiz biçimde bağlı olduğu medeniyet tasavvurunu ve her biri ayrıca birer millî değer hâline gelmiş dinî değerlerini miyar hâline getiren, toplumun kendisinden beklediği görevin bilincinde; Yerelde etkin küresel başarıya sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi ve inşaî role sahip, katılımcı, şeffaf bir fakülte olmak.

 

VİZYON

 

İlâhiyat araştırmalarını sürdürmek için gerekli dil, usûl ve kaynak bilgisini kazandırmak; Modern zamanların meydan okumalarına hem Müslümanlar hem de bütün insanlık adına karşılık verebilecek, geliştirdiği üst dil ve yaklaşım tarzı ile gündemi yönlendirerek modernitenin aracı olmaktan çıkabilecek din adamları yetiştirmek için gerekli ilmî faaliyet ortamınıtemin etmek, öğrenci odaklı eğitimi ile araştırmacı, çözümleyici, katılımcı bireyler yetiştirmek; İslâmî ilimlerle varoluşsal irtibatını kuran, seküler bir akademisyenlikten ziyade kendisini ve etrafını ilimle inşâ etmenin önemini kavramış, sadece toplumunu değil, âlemi kuşatacak bir perspektife sahip âlimler yetiştirmek; uluslararası standartları yakalayan ve bu standartları belirleyen yayınları, seminerleri ve sempozyumları ile ilmî tecrübesi ve birikimini diğer araştırmacılarla paylaşmak

Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr