Misyon&Vizyon

MİSYON

Dini temel kaynaklarından öğrenen, ilahiyat alanı için gerekli temel bilgilere sahip, dini ve kültürel mirası özümseyerek yeniliğe ve gelişmeye açık olan, bilimsel etik ilkelerini benimsemiş, kendini sürekli yenileyebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve çözüm üreten, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek, mesleki açıdan yetkin, milli ve manevi değerlere bağlı ilahiyatçılar yetiştirmektir.


VİZYON

İlahiyat alanında eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle öncü olarak ilk sıralarda tercih edilen, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış bir ilahiyat fakültesi olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Akademik özgürlük ve eleştirel düşünce
 • Bilimsel etik kurallarına bağlılık
 • Temel hak ve özgürlüklere saygı
 • Milli, dini, ahlaki ve tarihi değerlere bağlılık
 • Çözüm odaklılık
 • Güvenilirlik ve liyakat
 • Ahlaki erdemlere sahip olma
 • Takım çalışmasına dayalı işbirliği
 • Paydaş odaklılık
 • Farklılıklara saygı
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors