KOU
İlahiyat Fakültesi

Haber&Duyuyuru > "Ahterî Muslihiddîn Mustafa Efendi"

Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Macit, Ahterî Muslihiddîn Mustafa Efendi serlevhalı bir eseri İlke Yayıncılık'ın Osmanlı’nın Bilgeleri adlı serisinin ikinci eseri olarak  yayınlanmıştır.

XVI. asırda Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi Kütahya’nın önde gelen müderrislerinden olan Ahterî mahlaslı Muslihiddîn Mustafa Efendi, ismi çağdaşı Muhyiddin Mehmed (Çivizâde), Ebu Suud ve Bostancızade Mehmed Efendiler’le birlikte anılmayı hak edecek engin ilmi birikim ve temel İslam ilimlerinin hemen hemen her sahasında telif ettiği eserlerinin çokluğu ile ön plana çıkan Afyonkarahisar doğumlu bir âlimimizdir.

Muslihiddîn Mustafa Efendi her şeyden önce, Türkçemizin klasik sözlüğüne hayat veren seçkin bir müelliftir. Lügat sahasında ilim ve kültür hayatımıza kazandırdığı en önemli eseri Ahterî-i Kebir Sözlüğü’dür. Yine Muslihiddîn Mustafa Efendi, hem müderris ve hem de önemli bir müellif olarak sözlükten başka, Fıkıh alanında eser kaleme almış bir fakih (hukukçu), genel tarih ve İslam tarihi alanında eser vermiş bir müverrih (tarihçi) ve dikkat çeken bir hadisçidir.

 


Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr