İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ


HAKKIMIZDA

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kuruldu.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nün işlevi, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere Türkiye’deki bütün iş kollarında faaliyet gösterebilme potansiyeline sahip ilahiyat öğrencileri için lisans ve lisansüstü dersler vermek, programlar açmak ve İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yapmaktır.

Bölümümüzde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi, Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı ve İslam Sanatları ve Dini Musıki olmak üzere üç ana bilim dalı bulunmaktadır. Zikredilen bütün alanlarda tezli yüksek lisans programları icra edilmektedir. Ayrıca mezkûr ana bilim dalları 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimlerine devam etmektedir.

MİSYON

Öğrenmeyi hayat boyu işlevsel olarak kullanabileceği bir meleke haline getirmiş, ahlaki ve bu ahlakı temel alan estetik prensiplere sahip, araştırmacı ve yardımsever bir kimlik taşıyan bireyler yetiştirmektir. İslam’ın başta toplumsal hizmetler olmak üzere hayatın tamamına yönelik mesajını temsil ve tebliğ faaliyetinde bulunmak bölümün temel misyonudur.

VİZYON

İslam Tarihi ve Sanatları alanında, Türkiye’de ve uluslararası platformlardaki araştırmalarla bilgi üretimine katkı sağlayabilen, kültürel mirası merkez kabul ederek güncel problemlere çözüm teklifleri sunabilen, kaynaklarımızda mevcut bulunan bilgiyi özümseyerek hayatına tatbik edebilen ve bütün bu eylemlerin hasılası olarak toplumda örnek birer birey olabilen ilahiyat öğrencilerini yüksek donanımlı eğitim kadrosuyla yetiştirmektir.

Bütün bu faaliyetlerin gerektirdiği üzere İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, gerek ilmî çalışmalar gibi teorik gerek sosyal sorumluluk projeleri gibi pratik faaliyetlere de destek vermektedir.

STRATEJİK HEDEFLER

 • İlahiyat Fakültesi mensubu olma bilinci kazandırmak
 • Ulusal ve uluslararası platformdaki proje çalışmalarını teşvik etmek
 • Fakülte öğrencilerinin hedeflerine ulaşma aşamasında onlara teorik ve pratik altyapı kazandırmak
 • Toplum bazında öncü karakterler çıkarmak

Araştırma Konuları

 • Hz. Muhammed’in (sas) Hayatı
 • Türk-İslam Devletleri Tarihi
 • İslam Medeniyeti Tarihi
 • Osmanlı Türkçesi
 • İslami Türk Edebiyatı
 • Türk Din Musikisi
 • İslam Sanatları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors