İdari Personel

İdari Personel

İlhan COŞKUN

Fakülte Sekreteri

ilhan.coskun@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4504


Fatih KARAÇOBAN

Dekan Sekreteri

fatih.karacoban@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4502


Aydın YALÇIN

Bölüm Sekreteri

aydin.yalcin@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4547


Çiğdem SUNAR

Yazı İşleri

cigdem.sunar@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4508


Tuba AYHAN

Muhasebe

tuba.turk@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4511


Yalçın GÜL

Ayniyat

yalcın.gul@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4513


Semra BALCI

Öğrenci İşleri

semra.balci@kocaeli.edu.tr


0 262 303 4502


Yeşim ASLAN

Hizmetli


0 262 303 4507


Canan KARAMAN

Hizmetli


0 262 303 4507


Serkan SEYİS

Hizmetli


0 262 303 4507


Ümit KOZCA

Hizmetli


0 262 303 4507


Nedim UZAN

Güvenlik


0 262 303 4545


Muzaffer DESTİ

Güvenlik


0 262 303 4545


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors