Hakkımızda

Hakkımızda

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 24/06/2013 tarihli ve 1495395 sayılı yazısı üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu’nun 08/07/2013 tarihli kararı ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak

* Dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayabilen,

* Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında bilgi üreten, bu bilgiyi çağımızın ve insanlığın hizmetine sunan

* Köklü eğitim geleneğimizden tevarüs ettiği güçle geleceğe ışık tutan ve kendine özgü akademik bir gelenek oluşturan

* Ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan ve sahip olduğu değerlerin kıymetini bilen

Nesiller yetiştirmek suretiyle alanında öncü bir fakülte olmayı arzuluyoruz.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda başta Temel İslami İlimler olmak üzere, din bilimleri alanında özgün ve objektif araştırmalar yapmak ve yayımlamak; İslam kültürüne vakıf donanımlı, alanında ehil uzmanlar, eğitimciler ve din görevlileri yetiştirmek için yeterli akademik kadro ve altyapıya sahip olduğumuza inanıyoruz.

Heyecanla başladığımız çalışmalarımızda Üniversitemizin teşvik ve desteği ile İzmit halkının heyecanı ve beklentisi en büyük motivasyon ve moral kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Fakültemizde başta Kur'an, Arapça, kelam, fıkıh, hadis ve tefsir gibi Temel İslamî ilimlerin yanı sıra siyer, İslam tarihi, din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi lisans dersleri verilecektir.

Öğrenimlerini başarı ile bitirenler çalışma alanları itibariyle geniş bir yelpazede hizmet sunabilme imkânına sahip olacaklardır. Nitekim halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri öğretmeni olarak görev almaktadır. Bir kısmı ise müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar.

Son yıllarda ülkemizde İlahiyat fakültelerinin ve imam hatip okullarının sayısının artması, orta ve lise düzeyindeki okullarda İlahiyat fakültesi mezunlarının okutabileceği seçmeli derslerin konulması mezunlarımızın istihdam edilme imkânlarını daha da artırmıştır. Ayrıca buna Diyanet İşleri Başkanlığının kadrolarında İlahiyat mezunlarına öncelik tanınması da eklenince mezunlarımızın istihdam diye bir sorunlarının olmadığı görülmektedir.

İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimsenin, üstün bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors