KOU
İlahiyat Fakültesi

Hakkımızda > Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yüksek öğretim vermektedir. Fakültemizde eğitim-öğretim süresi zorunlu hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olup, eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretimle dini, ana kaynaklarına göre anlayan ve yorumlayabilen, dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında bilgi üreten, bu bilgiyi çağımızın ve insanlığın hizmetine sunabilen, köklü eğitim geleneğimizden tevarüs ettiği güçle geleceğe ışık tutan ve kendine özgü akademik bir gelenek oluşturan, ahlâkî kaygıları her şeyin önüne alan, İslami Bilimler ve Din Bilimleri alanında donanımlı ve yetkin, bu alanlarda özgün ve objektif araştırmalar yapabilen, İslam kültürüne vakıf donanımlı,, öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Fakültemiz öğretim kadrosu, 2016 yılı itibariyle, 1 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, biri yabancı uyruklu 3 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim elemanından oluşmaktadır. Temel İslam Bilimleri Bölümü,  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümlerinin yer aldığı fakültemizde, başta Kur'an-ı Kerim, Arapça, Kelam, Fıkıh, Hadis ve Tefsir gibi Temel İslamî İlimler olmak üzere Siyer, İslam Tarihi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi okutulacak olan derslerden bazılarıdır.

 

Öğrenimlerini başarı ile bitirerek fakültemizden mezun olanlar çalışma alanları itibariyle geniş bir yelpazede hizmet sunabilme imkânına sahip olacaklardır. Nitekim halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri öğretmeni olarak görev almaktadır.  Bir kısmı ise müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar.

 

Son yıllarda ülkemizde İlahiyat fakültelerinin ve imam hatip okullarının sayısının artması, orta ve lise düzeyindeki okullarda İlahiyat fakültesi mezunlarının okutabileceği seçmeli derslerin konulması mezunlarımızın istihdam edilme imkânlarını daha da artırmıştır. Ayrıca buna Diyanet İşleri Başkanlığının kadrolarında İlahiyat mezunlarına öncelik tanınması da eklenince mezunlarımızın istihdam diye bir sorunlarının olmadığı görülmektedir.

 

İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir kimsenin, üstün bir genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları beklenir.

Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr