FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


HAKKIMIZDA

İnsan, varoluşsal ilgileri gereği hep bir takım cevapların peşinde olmuştur. En tatmin edici cevapları ise dinler ve felsefede bulmuştur. Bu nedenle dinler ve felsefe neredeyse her dönemde ve coğrafyada insanlık mirasını şekillendiren önemli düşün alanları olagelmiştir.

Lisans ve lisansüstü programlarda yürütülen öğretim faaliyetleriyle birlikte günümüz problemleriyle ilgili araştırmalar da yürüten bölümümüz, din ve felsefe ile ilgili meseleler hakkında analitik düşünebilen, elde ettiği bilgi birikimini topluma aktarabilen, alanında yetkin bireyleri, akademisyenleri, öğretmenleri, din görevlilerini toplumumuza ve insanlığa kazandırmayı amaçlamaktadır.

MİSYON

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilere eleştirel ve dizgesel bakış yeteneğini kazandırmak, sosyal bilimlerin yapısını kavratmak, sosyal bilimde geçerli araştırma-yazma tekniklerini öğretmek, çalışmak istediği alanda proje üretebilecek düzeye getirmek ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca felsefe Tarihi, İslam felsefesi, din felsefesi, din sosyolojisi, din eğitimi, din psikolojisi ve dinler tarihi ana bilim dallarından birine yönelen her bir öğrencinin ilgilenmekte olduğu alanda akademik literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

VİZYON

Kocaeli Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten bir bölüm olmaktır. Ayrıca kültürel mirası değerlendirebilen, yaşadığı hayatı yorumlayabilen, çağın problemlerini takip edip çözümler üretebilen, hayat boyu öğrenme zihniyetine sahip olan, elde ettiği birikimi toplum ile paylaşabilen, akademik literatüre katkı sağlayan bireyler, akademisyenler, öğretmenler ve din görevlileri yetiştirmektir.

STRATEJİK HEDEFLER

 • Felsefî ve dinî mirasın araştırılıp gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan araştırmalar yapmak
 • Güncel meseleler ve problemler hakkında pratik ve akılcı çözümler üretebilmek
 • İç ve dış paydaşlarıyla daha güçlü ilişkiler kurarak bu çözümlerin toplumda yer edinmesini sağlamak
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslarası araştırmalarda ve projelerde yer almasını teşvik etmek
 • Başarılı öğrencileri teşvik etmek
 • Kültürel ve sosyal anlamda bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak

Araştırma Konuları

 • Eğitim ve din
 • Birey ve din
 • Toplum ve din
 • Felsefe ve din
 • Dini gruplar
 • Din eğitiminde eski ve yeni yaklaşımlar
 • İslam düşünüleri
 • İslam dini ve diğer dinleri tarihi
 • Filozofların ahlak, estetik ve sanat alanlarında yaklaşımları

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors