KOU
İlahiyat Fakültesi

Haber&Duyuyuru > Dekanımızın Yeni Dönem Mesajı

 


Sevgili Öğrenciler!
Yaptığınız isabetli tercihle artık Üniversiteli olmaya hak kazandınız. Tercihleriniz arasında bize de yer verip öğrencimiz olmanız bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Öncelikle Üniversitemize ve fakültemize hoş geldiniz. Sizler kendi iradenizi kullanarak on binlerce öğrenci arasından seçilip fakültemizi kazandınız. Bu tercihi yaparken elbette ileriye yönelik güzel hayallerle ve büyük umutlarla dolusunuz. Alacağınız eğitim ve tanışacağınız yeni insanlar konusunda da heyecanlı olduğunuzu tahmin ediyorum.
Şunu hemen ifade edeyim ki, sizler doğru tercih yaparak şimdilik görevinizi yaptınız. Dört veya beş yılınızı ve kendinizi bize emanet ettiniz. Bundan sonra güvenenin güvenini boşa çıkarmamak, umanı umutsuzluğa sevk etmemek ve hayal kırıklığı yaşatıp pişmanlıklara gark etmemek elbette Fakülte idaresine ve hocalarına düşer. Aslında sizler tercihlerinizi bizden yana kullanarak bize zaten var olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmış oldunuz. Şu cümleyi her birerinizin tekrarladığını duyar gibiyim: "Hocam, biz üzerimize düşeni yaptık, artık sıra sizde!".
Değerli öğrenciler!
Hiç merak etmeyin, biz duyduğumuz bu sese ve onun gereğini yapmaya her şeyimizle hazırız. Görev ve sorumluluğumuzun idraki içindeyiz. İsterseniz yeri gelmişken size olan sorumluluğumuzu ve görevimizi bir kez daha tekrar edelim: Bizim görevimiz, size imkânların verdiği en uygun şartlarda eğitim ve öğretim imkânı sağlamak, sağlam ve sahih bilgi ve irfanla dolmanızı temin etmek, sizi istikbale birer iman, ahlak, erdem, amel ve ideal insanı olarak hazırlayıp umutlarınızı boşa çıkarmamaktır. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, bizim anlayışımızda umutsuzluk olmadığı gibi, umutları boşa çıkarma sorumsuzluğu da yoktur. Akademik ve idari personelimizle size yönelik görev ve sorumluluğumuzun farkında, bilincinde ve yerine getirme hazırlığında olduğumuzu şimdiden bilmenizi isteriz. 
Burada Kocaeli İlahiyat Fakültesini tercih etmekle isabetli bir karar verdiğinizi hemen ifade etmek ister ve bu kararınızdan ötürü sizi tebrik ederim. Tercihinizin ne kadar isabetli olduğunu ileriki günlerde daha iyi anlayacaksınız. Zira Fakültemiz, yaşının çok genç, kadrosunun idealist, binasının yeni ve müstakil, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere ulaşımının kolay olması sebebiyle birçok fakülteye göre daha avantajlı konumdadır. Bunun yanında fakültemizde büyük emeklerle oluşturulmuş, denenmiş ve anketlerle olgunlaştırılmış başarılı bir hazırlık sınıfı programı uygulanmaktadır. Akademik ve idari personeliyle fakültemiz, öğrencilerimizin en iyi şeklide yetişmesi için kendilerini her türlü yardım ve fedakârlığa hazır hissetmektedir. Özellikle fakülte hocalarımız klasik mesai anlayışından uzak olup okumak ve kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimize kapılarını daima açık tutan bir anlayışa sahiptirler.

Kıymetli öğrenciler!
İlahiyat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu her zaman hisseder ve her ortamda ifade ederiz. Ancak gördüğümüz olumsuz birçok örnek tek başına ve mutlak olarak "ilahiyat eğitimi"nin yeterli olmadığını bize göstermektedir. O zaman bu eğitimin yanına bir olumlu sıfat eklememiz gerekmektedir. Bu sıfatı eklediğimiz zaman eğitimizin adı "dengeli ve kaliteli ilahiyat eğitimi" olacaktır. Bu eğitimde, Müslüman âlim kimliği ve şahsiyeti oluşturmayan kuru bilgiye, kafa karıştıran ve şüphelerle zihni allak bullak eden marjinal anlayışlara, İslam'ın kesinlikle reddettiği, mücadele edip kaldırmak istediği ve hurafe sayılan düşüncelere, aklını ve gönlünü sorgulamadan şahıslara teslim etmeye, Kur'ân ve Sünnetin sınırını çizdiği, akıl ve bilimsellikle desteklenmeyen ve İslam irfanının izin vermediği bağlılıklara yer yoktur.  Verilecek ilahiyat eğitimi dini ve dini değerleri bir bütün olarak ele almakta, yapılacak yorumları Müslüman ilim adamlarının oluşturduğu usul ve esaslara göre test etmeyi hedeflemektedir. Öğretimini vermek üzere yola çıktığımız din öğretimi, tümüyle rahmet, yol gösterici, yaşanabilir, kuşatıcı, sahih ana kaynaklara dayalı, usulü olan, gelenekten kopmamış, çağı iyi okuyan ve ona göre uygun yorum yapabilecek kabiliyete sahip, sorgulayıcı ve bilimsel metotlara uygun, geleceği ihmal etmeyen bir yapıdır. Bu din anlayışında iman, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilere dair hükümler birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Bu eğitimin amacı sadece kuru bilgi vermek değil, aynı zamanda bilgiyi içselleştirmek, insana, topluma ve insanlığa faydalı hale getirmektir.
Sevgili gençler!
İlahiyat eğitiminden, devletimizin, halkımızın, insanımızın ve toplumumuzun birçok beklentileri vardır. Zira çeşitli sebeplerle kirletilen, sömürülen, örselenen dini değer, kavram ve kurumların nasıl olması gerektiğinin bilgisi bu eğitimde saklıdır. Sahih ve bilimsel bilgi anlamında toplumun ihtiyacını karşılayacak yegane yüksek öğrenim kurumu İlahiyat/İslami/Dini İlimler fakülteleridir. Halkımız, hoca, âlim, din, dindar, veli, takva, sünnet... gibi bir çok kavramın doğru içeriğinin İlahiyat eğitimi alanlarca ortaya konulacağına inanmaktadır. İlk ve orta öğretim kurumları ile örgün ve yaygın din eğitimi ve öğretimi veren bütün kurumlarda ilahiyat mezunları görev almaktadır. Bu durum, halkın dini bilgisinden bizim sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. Onun için bu ağır, önemli ve aynı zamanda da şerefli göreve şimdiden hazır olmak ve donanımınızı ona göre yapmak durumundasınız.
Bu vesile ile ilahiyat eğitimi almak üzere vermiş olduğunuz bu kararın çok önemli ve isabetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, hoş geldiniz ve hayırlı olsun diyor ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. 

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN


Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr