Dekan Mesajı

Dekan Mesajı


Dekan Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN


Sevgili Öğrenciler,


Fiilî eğitim-öğretim faaliyetlerinin beşinci yılını dolduran fakültemiz, akademik başarısını kısa zamanda kanıtlamış, yenilenen imkânları ve dinamik kadrosuyla her geçen gün hedeflediği vizyona emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan fakültemizde aynı zamanda Temel İslâm Bilimlerinin tüm alanlarında lisansüstü eğitimimize de başlamış bulunmaktayız. Yüksek öğrenci profilinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanan İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programındaki kaliteli ve disiplinli eğitim sistemiyle dikkat çeken fakültemiz, ilahiyat alanında kendisini yetiştirmek isteyen öğrencilerin başlıca tercihleri arasındadır. Günümüz ilahiyat eğitimi; köklerini klasik Osmanlı medrese sisteminin kurucu ruhundan alan, Dârü’lFünûn’un çağdaş katkısı ve Türk halkının gönül dünyasını birleştiren bir misyonu üstlenmektedir. Bu minvalde temel hedefimiz yalnızca tarihi tecrübeyi tevarüs etmek değil, aynı zamanda modern dünyanın ihtiyaçları ve sorunları dikkate alınmak suretiyle dinî eğitimin sürdürülebilirliğini sağlayan eğitimci/akademisyen/vatandaş yetiştirmektir. Modern dünyanın katı pozitivist dayatmasına karşı insanın anlam arayışına tarih boyunca en tatminkâr cevabı veren din müessesesinin son örneği İslâm’ın evrensel çağrısını Doğu-Batı ayrımı yapmaksızın dengeleyici bir biçimde aktaran, aynı zamanda temel nassları ve tarihi geleneğini de dikkate alan bir dil geliştirmek fakültemizin temel hedeflerindendir.

Kıymetli Gençler,

İlahiyat eğitimi; derinlikli, ahlakî hassasiyet isteyen ve meşakkatli bir tedrisatı teşkil eder. Tüm bu hususlara rağmen fakültemizde ilahiyat eğitimini talep eden siz değerli öğrencilerimizin her zorluğun üstesinden gelip, bu süreci hakkıyla hitama erdireceğine inancımız tam, desteğimiz ise her zaman daimdir. Her yeni dönemde olduğu gibi bu dönem de sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda elimizdeki tüm imkânları seferber edip, hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerleme gayreti içerisinde olacağız. Dinî eğitimin insan hayatının tüm safhalarında etkili olduğu gerçeği göz önüne alınırsa yalnızca teorik değil, pratik sahada da eğitim faaliyetlerini sürdürmek önem arz etmektedir. Bu bağlamda fakültemizden mezun olduğunuzda öğrenip özümsediğiniz bu ruhu pratik sahaya aktarmak gibi ulvî bir sorumluluğun içerisinde olmanızı siz değerli öğrencilerimizden temenni eder, yeni dönemde hepinize Cenâb-ı Hakk’tan muvaffakiyetler dilerim.
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN
İlahiyat Fakültesi DekanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors