KOU
İlahiyat Fakültesi

Akademik > Akademik Kadro

 

ADI-SOYADI
UNVANI
BİLİM DALI
Abdullah KAHRAMAN
Prof. Dr.
Fıkıh Bilim Dalı
Abdulkadir MACİT
Yrd. Doç. Dr.
İslam Tarihi Bilim Dalı
Adnan Jouma Öğr. Gör. Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı
     
Abdurrahman BULUT Arş. Gör. Fıkıh Anabilim Dalı
     
Ahmet EKŞİ
Yrd. Doç. Dr.
Fıkıh Bilim Dalı
Ali CANÇELİK
Yrd. Doç. Dr
İslami Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Ali İhsan KILIÇ Arş. Gör. Tasavvuf Anabilim Dalı
     
İhsan ŞEN Öğr. Gör. İslam Sanatları ve Dini Mûsiki Anabilim Dalı
     
Ali KAYA
Yrd. Doç. Dr.
Hadis Bilim Dalı
Kadir GÖMBEYAZ
Yrd. Doç. Dr.
İtikâdî İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Malik DARWISH
Öğr. Gör.
Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Mehmet ÇİÇEK
Doç. Dr.
Tefsir Bilim Dalı
Mehmek Mahşuk ACAR Öğr. Gör. Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
     
Mustafa EREN
Yrd. Doç. Dr.
İslam Felsefesi Bilim Dalı
Ramazan ŞAHAN
Yrd. Doç. Dr.
Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı
Recai ÇETRES Yrd. Doç. Dr. İtikadi İslam Mezhepleri Bilim Dalı
     
Salih ŞAHİN
Öğr. Gör.
Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Sefer YAVUZ Doç. Dr. Din Sosyolojisi Bilim Dalı
     
Zülal KILIÇ
Arş. Gör.
Hadis Anabilim Dalı
Ad-Soyada göre alfabetik sıralı listedir.

Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr