Akademik Personel

Akademik Personel

Hadis

Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Avesis Web Sayfası


0 262 303 45 23


DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET AYHAN

DR.ÖĞR.ÜYESİ ALİ KAYA

ARŞ.GÖR. OĞUZHAN YILDIZ

ARŞ.GÖR. ZÜLAL KILIÇ

Tefsir

Prof. Dr. Mehmet ÇİÇEK

ARŞ.GÖR. MERVE BOŞNAK

Arap Dili ve Belagati

DR.ÖĞR.ÜYESİ RAMAZAN ŞAHAN

DR.ÖĞR.ÜYESİ FATİH ULUGÖL

ÖĞR.GÖR. MUSTAFA ŞAHİN

ÖĞR.GÖR. SALİH ŞAHİN

ÖĞR.GÖR. MALEK DERWISH

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi Adalet ÇAKIR ÇAĞLI

Din Bilimleri

Doç. Dr. Sefer YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Metin PAY

İslam Felsefesi

Doç. Dr. Mustafa EREN

İslam Sanatları ve Dini Musıki
Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Ali CANÇELİK

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors