KOU
İlahiyat Fakültesi

Haber&Duyuyuru > Mustafa Ağırman ile hasbihal

Prof. Dr. Mustafa Ağırman, öğrencilere konferansın başında 5. Hicrete hazır olup olmadıklarını sordu? Hicret’in “bir kaçış değil aksine bir imkan arayışı” olduğunu vurgulayan Ağırman, daha sonra Hz. Adem’in cennetten dünyaya, Hz. İbrahim’in Harran’dan Filistin ve Arabistan’a, Hz. Yusuf’un Kenan diyarından Mısır’a ve Hz. Musa’nın Mısır’dan Filistin’e olan hicretini hatırlatarak Hz. Peygamber’den itibaren dünya üzerinde Müslümanların 4 büyük hicretinin olduğunu ve bunların insanlık tarihinde çok önemli imkanların elde edilmesine vesile olduğunu zikretti. Birinci hicret Habeşistan’a bir kısım Mekkeli Müslümanın; ikincisi Mekke’den Medine’ye Hz. Peygamber öncülüğünde muhacirlerin; üçüncüsü ashabın Mekke ve Medine’den özellikle Hz. Osman döneminde fetih coğrafyasına; dördüncüsü ise Emeviler ve Abbasiler döneminde İslam ile şereflenen Türklerin doğudan batıya doğru hicretidir. Ağırman bütün bu hicretlerin sadece Müslümanlar için değil aynı zaman da tüm insanlık için muazzam hareketliliklerin meydana gelmesine vesile olduğunu örneklerle açıkladı.

 

Hülasa olarak küresel bir dünyada yaşadığımız gerçeğinin idrakiyle günümüz İlahiyat öğrencilerinin tıpkı önceki hicretlerdeki saikler ile ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerine ilim, tebliğ ve hizmet hususunda 5. Hicreti gerçekleştiren muhacirler olması gerektiğini belirten Ağırman, bu hicretin İslam dünyasında yeni bir kalkınmaya imkân oluşturacağını, insanlığın ise içinde bulunduğu olumsuz yapıdan kurtuluşa ereceğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Web Master : İlahiyat Fakültesi

Adres: Umuttepe Yerleşkesi 41380 İzmit / Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 47 01/02
Belgeç : +90 (262) 303 47 03
e-posta: ilahiyat@kocaeli.edu.tr